NexT Team/Tournament Results/Online

From Call of Duty Esports Wiki
Jump to: navigation, search
NexT Team Tournament Results
GameDatePlacePrizeEventRoster
GameIcon MW.png2020-05-03A22 ArenaOn Série A 2020 Season 1 Playoffs Edu •   Cllyne •   LuKinas •   Crawly •   DreeyK
GameIcon MW.png2020-05-01A22 ArenaOn Série A 2020 Season 1 Edu •   Cllyne •   LuKinas •   Crawly •   DreeyK
GameIcon MW.png2020-04-12A22 LGL 2020 Season 1 Playoffs Edu •   Cllyne •   LuKinas •   Crawly •   DreeyK
  Horid
GameIcon MW.png2020-02-09A11 ArenaOn Série A 2020 Season 1 Qualifier 2 Edu •   Cllyne •   LuKinas •   Crawly •   DreeyK
GameIcon MW.png2020-02-02A11 ArenaOn Série A 2020 Season 1 Qualifier 1 Edu •   Cllyne •   LuKinas •   Crawly •   DreeyK
GameIcon MW.png2020-01-19A11 ArenaOn Série A 2019 Season 6 Playoffs Edu •   Cllyne •   Vixen •   LuKinas •   Horid
GameIcon MW.png2019-12-22A22 ArenaOn Série A 2019 Season 6 Edu •   Cllyne •   Vixen •   LuKinas •   Horid
GameIcon MW.png2019-12-21A11 ArenaOn 2020 Season 1 5v5 Variant 4 Edu •   Cllyne •   Vixen •   LuKinas •   Horid
GameIcon MW.png2019-12-08A11 ArenaOn 2020 Season 1 5v5 Variant 3 Edu •   Cllyne •   Vixen •   LuKinas •   Gabz
GameIcon MW.png2019-11-24A11 ArenaOn 2020 Season 1 5v5 Variant 2 Edu •   Cllyne •   Vixen •   LuKinas •   Kheyze
GameIcon MW.png2019-11-10A22 ArenaOn 2020 Season 1 5v5 Variant 1 Edu •   Cllyne •   Vixen •   LuKinas •   Kheyze
GameIcon BO4.png2019-09-23A55 ArenaOn Série A 2019 Season 5 Edu •   Cllyne •   Martino •   Vixen •   LuKinas
GameIcon BO4.png2019-08-18A33 - 4 Febrage Liga 2019 Season 2 Edu •   Cllyne •   Dake •   Porto •   Soldier
GameIcon BO4.png2019-08-10A99 - 12 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 5 Variant 1 Edu •   Cllyne •   Dake •   Porto •   Howked
GameIcon BO4.png2019-06-09A33 Febrage Liga 2019 Season 1 Gui •   Cllyne •   Paralizy •   Sheedars •   EduF
GameIcon BO4.png2019-05-18A44 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 4 Variant 1 Tonyy •   Furlan •   Cllyne •   OMGui •   Paralizy
GameIcon BO4.png2019-05-03A77 ArenaOn Série A 2019 Season 3 Truzty •   OMGui •   ChooSen •   EduF •   Clyyne •   n0fz •   Lorosco
GameIcon BO4.png2019-04-21A55 - 8 Esports Universe R$500 5v5 Variant 2019-04-20 EduF •   Lorosco •   Tonyy •   Cllyne •   OMGui
GameIcon BO4.png2019-04-14A55 - 6 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 3 Variant 3
GameIcon BO4.png2019-03-31A99 - 12 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 3 Variant 2
GameIcon BO4.png2019-03-17A99 - 12 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 3 Variant 1 Prx •   Truzty •   Lorosco •   Feezin •   Lesmaveloz
GameIcon BO4.png2019-03-01A66 ArenaOn Série A 2019 Season 2 ChooSen •   LoRoSco •   OMGui •   DScoTz •   KBR
GameIcon BO4.png2019-02-09A99 - 12 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 2 Variant 1 KBR •   Howked •   Lorosco261 •   uMouf •   iceboy
GameIcon BO4.png2019-01-24A77 ArenaOn Série B 2019 Season 1 AbSoLuT •   Noctis •   Lucaas •   Rafaelbdk •   Kaio •   NiighTzZMaree •   Medivh
GameIcon BO4.png2019-01-20A55 - 6 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 1 NiighTzZMaree •   Mastigz •   Kaio •   tricolor •   Cillax
GameIcon BO4.png2019-01-20A77 - 8 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 1 Variant 4 NiighTzZMaree •   Mastigz •   Kaio •   tricolor •   Cillax
GameIcon BO4.png2019-01-19A44 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 1 Variant 3 AbSoluT •   Minite •   Noctis •   Lucaas •   Rafaelbdk
GameIcon BO4.png2018-12-26A99 - 12 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 1 Variant 2 NiighTzZMaree__x •   lMastigz •   Kaio •   tricolor •   Cillax
GameIcon BO4.png2018-12-14B313 - 16 ArenaOn 2019 5v5 Variant Season 1 Variant 1 AbSoluT •   Minite •   Noctis •   mLucaas •   Rafaelbdk
Total Prize: